Ostrowiec Swietokrzyski
KINO ETIUDA

      Na terenie miasta Ostrowca i najbliższych jego okolic działały w najlepszym okresie cztery kina: „HUTNIK” przy ul.Kilińskiego, „PRZODOWNIK” przy Alei 3 Maja (obecnie Kino „ETIUDA”) oraz Kino „ZORZA” w Denkowie i Kino „BAJKA” w Częstocicach. Najkrótszy okres działalności zanotowało Kino „BAJKA”. W momencie największej popularności filmów na kasetach VHS oraz rozkwitu sieci wypożyczalni kaset video przestały istnieć kolejne dwa kina: „ZORZA” i „HUTNIK”. Kino „PRZODOWNIK” powstało w 1953 roku. Do końca stycznia 1981r. funkcjonowało ono w ramach działalności Zakładowego Domu Kultury Huty im. M.Nowotki (od początku lat 90-tych - Huta „Ostrowiec”, od jesieni 2003r. - „Celsa Huta Ostrowiec”) jako hutnicze kino związkowe. Od 1 lutego 1981r. kino przejęło na okres około 3 lat OPRF (Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów) w Kielcach, by po 1984 roku ponownie stać się kinem hutniczym. Na krótko przed przejęciem kina przez miasto, było ono prowadzone przez spółkę „PEGAZ”. W tym okresie zaczęła funkcjonować kolejna nazwa - Kino „ZDK”. Od początków działalności kina obowiązywała zasada, że dyrektor Zakładowego Domu Kultury był jednocześnie kierownikiem kina. W latach 1953-1998 sprawowali tę funkcję m.in.: Wacław Włostowski, Jan Żaczek, Jerzy Ułanowicz, Władysław Romanowski, Jerzy Zajączkowski (1968-1974), Grzegorz Werecki, Stanisław Penksyk, Taduesz Maj, Wiesława Sarba (1977-1994) i Bożena Żardecka (1994-1998). Również od września 1998 roku po przejęciu kina przez Miejskie Centrum Kultury funkcję reprezentacyjną pełnili kolejni dyrektorzy: Maria Opała (do początku 1999r.) i obecnie Elżbieta Baran. Za sprawy merytoryczne związane z bieżącym funkcjonowaniem kina oraz plany repertuarowe odpowiadał zaś główny instruktor MCK - Waldemar Włodarczyk (od maja 2004 roku - kierownik kina, pomysłodawca obecnej nazwy „ETIUDA”).


      Nie sposób zapomnieć również o obsłudze kina, a byli to m.in.: operatorzy (Stanisław Barański, Franciszek Bednarski, Cezary Krześniak, Adam Lisowski, Kazimierz Muchowski, Stanisław Przepiórka, Zdzisław Reczko, Jacek Wnuk, Zygmunt Zdyb), kasjerzy, bileterzy, portierzy (Janina Antosik, Marian Deroń, Hanna Graczak, Maria Grad, Janina Kłonica, Bogumiła Kogut, Zofia Lach, Krystyna Malanowska, Zdzisław Polit, Bogumiła Swat, Irena Szczekutowicz, Stanisław Wojsa, Władysław Ziętak) Jeżeli chodzi o repertuar kina, to w początkowym okresie funkcjonowania kina (do 1968r.) dominowały filmy z takich krajów jak Polska, ZSRR, Czechosłowacja, NRD. Potem stopniowo zaczęły pojawiać się filmy amerykańskie, francuskie, włoskie. W latach 70-tych panowała m.in. moda na „westerny”, japońskie filmy o Godzilli, zaś na początku lat 80-tych bardzo popularne były tzw. filmy karate.


      Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Św. przejęło pieczę nad Kinem „ZDK” od września 1998 roku. Zostały podjęte działania, aby jedyne kino w naszym mieście było zarówno atrakcyjne pod względem repertuaru, jakości projekcji oraz estetyki wnętrza. Dlatego też został wymieniony ekran, zamontowano nowy system nagłaśniający Dolby Stereo Surround oraz nowe obiektywy firmy Schneider (wrzesień 1999 roku). Ponadto na parterze kina wymienione zostały fotele, a cała sala zyskała nowy, estetyczny wygląd (maj 2000 roku). Od tego momentu zaczęła funkcjonować nowa nazwa kina - „ETIUDA”. W 2003 roku zamontowano nowe fotele na balkonie. Obecnie widownia posiada 464 miejsca (335 na parterze i 129 na balkonie). W działalności kina oprócz seansów, wynikających z bieżącego repertuaru, zostały zaplanowane cykliczne imprezy filmowe o charakterze artystycznym jak np. Ostrowieckie Spotkania Filmowe, Artystyczna Wiosna w „Etiudzie”.


      W 2008 roku kino „Etiuda” obchodziło dwa jubileusze: 55-lecie powstania oraz 10-lecie w strukturach działalności Miejskiego Centrum Kultury. Z tej okazji podczas IX OSTROWIECKICH SPOTKAŃ FILMOWYCH po raz pierwszy w naszym mieście 14 listopada odbyła się projekcja filmu "Podróż do wnętrza ziemi 3-D" w technice cyfrowej. Pokaz i prezentację przygotowała łódzka firma "KINEKSPERT". Z okazji tych jubileuszy przygotowane zostały trzy okolicznościowe statuetki „Przyjaciel Kina Etiuda”, które otrzymali: były kierownik ZDK - pani Wiesława Sarba, wieloletni pracownik ZDK i MCK - pan Marian Deroń oraz kinooperator - Franciszek Bednarski. 12 grudnia obchody jubileuszowe kina uświetniła swoją obecnością na okolicznościowym spotkaniu autorskim przed projekcją filmu "Senność" Małgorzata Kożuchowska. Pojawiła się nowa forma działalności, a mianowicie ARTYSTYCZNY KLUB FILMOWY, funkcjonujący od stycznia 2008 głównie dzięki współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. St.Staszica. Formuła klubu jest jednak otwarta, a oferta filmowa skierowana jest także do odbiorcy indywidualnego. Spotkania odbywają się w soboty, a repertuar stanowią pozycje z kręgu światowego kina artystycznego. W trosce o jak najwyższy standard jakości projekcji zakupiono dla naszego kina najnowszy procesor dźwiękowy DOLBY DIGITAL EX, który jest już przystosowany do nowej technologii cyfrowej, która zaczyna wkraczać do kin.


      W 2009 roku kino „Etiuda” obchodziło kolejny jubileusz. Tym razem była to X edycja OSTROWIECKICH SPOTKAŃ FILMOWYCH z kinem artystycznym. Aby podkreślić ten jubileusz zamówione zostały koszulki z okolicznościowym nadrukiem, które rozdano wiernym sympatykom kina artystycznego, przedstawicielom firm dystrybucyjnych związanych od wielu lat z naszym przeglądem oraz jako nagrody w konkursach. Na przełomie roku 2009/10 pojawił się w kinach film zatytułowany „AVATAR”, który był przełomowym wydarzeniem, jeżeli chodzi o rozwój i popularność techniki 3-D. Rekordowa publiczność odwiedziła te polskie kina, które posiadały sprzęt cyfrowy przystosowany do projekcji 3-D. Został pobity dotychczasowy rekord frekwencyjny filmu „TITANIC”. W celu zapewnienia mieszkańcom naszego miasta dostępu do najnowocześniejszych technologii projekcyjnych rozpoczęto starania, aby na wyposażeniu kina „Etiuda” był również projektor cyfrowy 3-D. Pod koniec maja 2010 roku na ekranie "Etiudy" pojawiły się pierwsze trójwymiarowe projekcje cyfrowe.


      Pod koniec 2013 roku na prestiżowej ogólnopolskiej gali filmowej - "36. FORUM WOKÓŁ KINA", organizowanej przez Kino "POD BARANAMI" w MAŁOPOLSKIM OGRODZIE SZTUKI w KRAKOWIE - Franciszek Bednarski - kinooperator ostrowieckiej "ETIUDY" został nagrodzony HONOROWYM SREBRNYM BILETEM za wybitne zasługi w rozpowszechnianiu filmów w Polsce. Nagrodę wręczył prezes Stowarzyszenia "Kina Polskie" - Zbigniew Żmigrodzki. Nieco wcześniej podczas imprezy "INAUGURACJA KULTURALNA ROKU" nasz kinooperator odebrał również nagrodę Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Jarosława Wilczyńskiego za pełną pasji, profesjonalizmu i zaangażowania pracę poświęconą miłośnikom X muzy, którą kontynuuje już od 55 lat. 3 października 2014 roku na uroczystej gali z okazji 30-lecia Miejskiego Centrum Kultury połączonej z inauguracją roku kulturalnego zostały wręczone symboliczne statuetki "Przyjaciel Kina Etiuda". W drugiej edycji tej nagrody zostali wyróżnieni: Adam Lisowski - doświadczony kinooperator oraz Wojciech Szymański - nauczyciel I LO im. St.Staszica, opiekujący się tzw. "klasami filmowymi". Serdecznie gratulujemy. 11 grudnia 2014r. we wrocławskim Kinie "Nowe Horyzonty" zakończyło się 38. Forum Wokół Kina - tradycyjne spotkanie dystrybutorów filmowych, osób prowadzących kina, producentów sprzętu kinotechnicznego oraz usługodawców związanych z rynkiem kinowym. W ramach imprezy przyznano tradycyjne nagrody za najlepsze osiągnięcia frekwencyjne w dystrybucji polskich filmów oraz wręczono Honorowe Złote Bilety - nagrody przyznawane za wybitne zasługi w rozpowszechnianiu filmów w Polsce. W gronie sześciu nagrodzonych osób znalazł się kierownik ostrowieckiej "ETIUDY" - Waldemar Włodarczyk. W grudniu 2019 roku odbyła się jubileuszowa XX edycja OSTROWIECKICH SPOTKAŃ FILMOWYCH. W programie znalazło się siedem filmów. Gościem specjalnym był Karol Bernacki - aktor młodego pokolenia pochodzący z naszego miasta, który zagrał jedną z głównych ról w filmie "KREW BOGA". Jubileuszowej imprezie towarzyszyła okolicznościowa wystawa plakatu filmowego z prywatnych zbiorów rodziny Dunin-Borkowskich "Plakat filmowy wczoraj i dziś". Rok 2020-ty okazał się niezbyt pomyślny dla rynku kinowego. Od 12 lutego z uwagi na epidemię COVID-19 nastąpił pełny lockdown i kina zostały zamknięte. We wrześniu z uwagi na rewitalizację budynku dawnego ZDK, kino zostało przeniesione do Ostrowieckiego Browaru Kultury. Jednak z uwagi na obostrzenia związane z epidemią, pierwsze seanse w nowym obiekcie ruszyły 12 lutego 2021 roku. Niestety po miesiącu działalności decyzją władz rządowych kina zostały ponownie zamknięte. Na jak długo? - czas pokaże. Pod koniec maja 2021 kino ponownie wznowiło działalność. Serdecznie zapraszamy do atrakcyjnego, nowego wnętrza w budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury ul.Siennieńska 54 - wejście znajduje się od ul.Wardyńskiego (naprzeciwko budynku Państwowej Straży Pożarnej) - SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


      Opracował: Waldemar Włodarczyk na podstawie rozmowy z byłymi i obecnymi pracownikami kina. Zwracam się z jednocześnie z prośbą skierowaną do osób, których nie umieszczono w powyższym tekście o pomoc w korekcie oraz tych, którzy są w posiadaniu ciekawych materiałów z historii kina o kontakt osobisty, mailowy: kino.etiuda@mck.ostrowiec.pl



REZERWACJE
Kasa kina prowadzi rezerwacje biletów tylko na dopołudniowe, grupowe seanse szkolne: tel.41/265-37-47 e-mail: kino.etiuda@
mck.ostrowiec.pl
KASA KINA
Kasa kina "ETIUDA"
w Ostrowieckim Browarze Kultury
ul. Siennieńska 54
(wejście od strony
ul.A.Wardyńskiego naprzeciwko budynku Straży Pożarnej)
czynna
na godzinę przed pierwszym seansem
w danym dniu - akceptujemy płatność kartą.

Ceny biletów 2D:
20zł.-normalny
18zł.-ulg./familijny
15zł.-grupy szkolno-edukacyjne

Wszystkie osoby uprawnione do zniżki (uczniowie, studenci, emeryci i renciści) proszone są
o okazanie ważnej legitymacji.

Cennik dla grup szkolno-edukacyjnych obowiązuje w okresie od września do czerwca.
PROMOCJE
KINO "ETIUDA" JEST WOLNE OD REKLAM !

PRZED SEANSAMI GRAMY TYLKO ZWIASTUNY FILMOWE.

TANI WTOREK -
bilety w cenie:
2D-15zł.

Karta dużej rodziny:
seanse 2D - 15zł.
PLAN SALI KINA